English   |   中文

朝鲜传统游戏

跆拳道是朝鲜正统武道

 

 

摔跤:每年的中秋节一般都要进行摔跤比赛,在比较正规的比赛,主办当局会选出一头肥壮的黄牛作为奖品,以此来鼓励优胜者

 

 

荡秋千及跳板

 

 

射箭及骑马

 

 

拔河及象棋

 

 

撞拐子及踢毽子

 

 

跳绳及跳格子

 

 

抽陀螺及拍洋画

 

 

捉迷藏,放风筝

 

 

丢沙包,翻绳,掰手腕