English   |   中文

朝鲜传统饮食

饭类

 

 

粥类

 

 

糕类

 

 

煎饼

 

 

冷面及面类

 

 

汤类

 

 

泡菜

 

 

各式大豆制酱料

 

 

药膳食品

 

 

各式糖果

 

 

米酒,茶及水果酒

 

 

平壤特色美食:平壤冷面,绿豆煎饼,平壤温饭(牛肉汤饭),大同江鯔鱼汤

 

 

开城特色美食:糯米糕,泥鳅汤,泡菜

 

 

平安地区特色美食:腌虾,腌茄子,炖蚬汤,腌萝卜